Skip to Navigation | Skip to Content

Campus Map

View interactive map

View campus map»

Estamos felices de que tome en cuenta a ECC

¿Cuál es la opción educativa correcta para usted?

Con tantas opciones, puede resultar difícil decidir qué opción educativa es la correcta para usted. Hágase las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuáles son sus objetivos educativos/profesionales?
 2. ¿Por qué le interesa asistir a ECC?
 3. ¿Cuál es el mayor nivel de educación que ha completado?
  • Si no ha completado su educación secundaria (es decir, no ha obtenido un diploma de educación secundaria en EE.UU., ni ha cursado los 12 años de educación en un país extranjero), ¿desea hacerlo ahora? La mayoría de los trabajos exigen al menos un diploma de educación secundaria o GED®. Si no cuenta con ninguno de los dos, puede considerar inscribirse en nuestro programa GED, disponible en inglés o español.
  • ¿Completó la mayor parte/toda su educación secundaria en Estados Unidos o en otro país de habla inglesa? Si completó la mayor parte de su educación en otro país, necesitará desarrollar sus habilidades de inglés en lectura, escritura y/o habla. Si es así, considere inscribirse en el Programa de Inglés Intensivo o en el Programa ESL.
  • ¿Su certificado de educación secundaria incluye cursos de ESL o bilingües? ¿Cuál es su nivel de lectura y escritura en inglés? Dependiendo de su nivel, tal vez desee utilizar algunas de las opciones de los programas que ofrecemos. Aunque ya haya completado cursos de ESL o bilingües, aún así puede seguir mejorarndo su desarrollo en el idioma de inglés. Es importante que analice cuidadosamente las opciones antes de ingresar a los programas de título o certificación, porque si no cumple con los requisitos universitarios en el idioma de inglés, puede ser que perderá tiempo y dinero completando cursos de educación. La clave es comenzar con el programa correcto, lo cual podrá significar tomarse el tiempo para desarrollar sus habilidades de idioma inglés antes de intentar comenzar con los cursos del programa de título o certificación.
Detalles»

Cieszymy się bardzo, że rozważasz skorzystanie z nauki w ECC

Który kurs jest właściwy?

Mając tak duży wybór, może być trudno zdecydować, co jest najlepsze. Należy zadać sobie następujące pytania:

 1. Jakie są moje cele edukacyjne/zawodowe?
 2. Dlaczego jestem zainteresowany nauką w ECC?
 3. Na jakim najwyższym poziomie zakończyłem naukę?
  • Jeśli nie ukończyłem szkoły średniej (tj. nie masz amerykańskiej matury lub 12 lat nauki za granicą), czy chcę ukończyć ją teraz? Większość stanowisk pracy wymaga posiadania co najmniej matury lub GED®. Jeśli nie masz żadnego takiego świadectwa, możesz rozważyć zapisanie się do naszego programu GED, w którym nauka jest prowadzona w języku angielskim lub hiszpańskim.
  • Czy większość/całość szkoły średniej ukończyłeś w Stanach Zjednoczonych lub innym anglojęzycznym kraju? Jeśli większość edukacji odbyłeś w innym kraju, może być konieczne pogłębienie znajomości języka angielskiego w zakresie czytania, pisania i/lub mówienia. Jeśli tak, rozważ przystąpienie do programu ESL lub Intensive English.
  • Czy wypis ze szkoły średniej wymienia ESL lub zajęcia dwujęzyczne? Jak dobrze potrafisz czytać i pisać w języku angielskim? W zależności od poziomu umiejętności, możesz korzystać z pewnych możliwości, oferowanych przez program. Nawet jeśli masz ukończone kursy ESL lub miałeś dwujęzyczne zajęcia, możesz jeszcze doskonalić swoje umiejętności językowe. Przed przystąpieniem do programu studiów lub certyfikacji, musisz bardzo uważnie rozważyć swoje możliwości, ponieważ jeśli nie masz znajomości języka angielskiego na poziomie szkoly wyzszej, możesz spędzić więcej czasu i wydać więcej pieniędzy ukończeniu kursów dokształcających.

Kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie właściwego programu, co może oznaczać poświęcenie czasu na rozwijanie znajomości języka angielskiego przed rozpoczęciem studiów i kursów programu certyfikatu. Jeśli chcesz uzyskać pomoc przy dokonywaniu wyboru, skontaktuj się z naszymi pracownikami.

Więcej»
 
Go to top